Otvoritev Mreže zasavskih ekoloških kmetij


Združenje ekoloških kmetov ZDRAVO ŽIVLJENJE - Sekcija Zasavje

Vabi na otvoritev Mreže zasavskih ekoloških kmetij.

Sobota 15. 9. 2012 ob 17h

Na Ekološki kmetiji Vrtačnik
(Šemnik 28, 1411 IZLAKE)

Na otvoritvi bo predstavljenih 15 ekoloških kmetij / ekoloških obratov, ki v Zasavju ponujajo ekološke produkte in samostojno tržijo.

Vabljeni!


Biodinamična sirarna Sešlar   |  Eko kmetija Simončič   |   Eko kmetija Sopotnik - v preusmeritvi   |   Ekološka kmetija Vrtačnik
Eko kmetija "Z Razborca"   |  Ekološka kmetija Bokal   |   Eko zeliščni vrt Cvetka - v preusmeritvi  |   EVJ Center - Bio oddelek   |   Bio pecivo Hribar
Eko Kreže   |   Ekološka kmetija Zg. Lemevšek   |   EkoDrevesnica Ocepek   |   Eko konjereja Planido
Eko kmetija Pr' Hribari   |   Eko kmetija Pr' Boštjan