Vehovec Ivan

Domače ime: 
Slamnik
Kraj: 
Moravče

Naslov: Mošenik 8
Pošta: 1251 Moravce
Telefon: 01/723-14-47
Mobilni telefon: 031-264-790 ali 031-258-732
Občina: Moravce
Status: ekološka
Dejavnost: poljedelstvo, govedoreja
Dopolnina dejavnost: služba
Ponudba: meso - teleta
Prodaja: na kmetiji
Znamka: /
Dodatna ponudba: /
Pot: Ljubljana-Domžale-Želodnik-Moravce-Mošenik
Okolica: Limbarska gora