Otvoritev zbirnega centra


Združenje ekoloških kmetov ZDRAVO ŽIVLJENJE,
Skupina proizvajalcev SEBP

in
Kmetija Pr' Mahkot

VABIMO

na

odprtje:

Zbirnega in distribucijski center za ekološko zelenjavo - Zdravo življenje

ki bo v nedeljo,

24. 11. 2013

ob 15 uri na kmetiji Pr' Mahkot v Vidmu pri Lukovici 2, 1225 Lukovica.

Lepo vabljeni!

Na otvoritvi se bomo predstavili ekološki pridelovalci zelenjave in drugih ekoloških pridelkov iz območja LAS Srce. Izvedeno bo srečanje s kupci in predstavljen model – Partnersko kmetijstvo in zbirno distribucijski center za ekološko zelenjavo.

Partnersko kmetijstvo se v Sloveniji uveljavlja, ker zagotavlja kakovostno sezonsko oskrbo kupcev z ekološkimi pridelki na eni strani in po drugi z varnim prihodkom kmetij. Z dogovorom med kupcem in kmetom lahko kmetje bolje načrtujemo pridelavo in glede na pridelovalne razmere, vreme izberemo vrste in sorte, ki jih lahko pridelujemo. Kakovostno, lokalno pridelano ekološko zelenjavo ter ostale pridelke na podlagi dogovora tako kupci dobijo po nižjih, sprejemljivejših cenah.